Udsyn & flugt, Komfort, hvile & skjul

Det er essentielt, at dyrene (især hvis flere individer sammen) har et antal af udsyn, flugt, hvile og skjul-muligheder at vælge mellem. Træer (rejste eller væltede), grene, reb og klipper er gode elementer til at sørge for udsyn og flugtmuligheder i anlægget. Til hvile og skjul bør være indbydende for dyrene og man bør være opmærksom på, at nogle arter kan foretrække skjul med en enkelt åbning, andre med flere udgange. Skjul kan også være af mere flydende struktur; dvs. ikke nødvendigvis et fast objekt men kan bestå i synsbarrierer lavet af for eksempel grene og blade. Til dyrs komfort kan man tænke på varme og behagelige liggesteder, men også på steder/objekter til der understøtter hygiejnebehov, såsom rense og kløsteder.

Del berigelsen!