Sociale forhold & interaktioner

De sociale forhold mellem dyr kan påvirkes på positiv og negativ vis gennem indretning af anlæg og berigelse. Her kan det være essentielt at tænke på ting der kan hjælpe dyrene med at adskille sig fra hinanden i lige så høj grad, som på ting der stimulerer samvær.  Dyrenes sociale forhold påvirkes af deres interaktioner. For at berige dyrene socialt, bør man overveje, hvilke interaktioner man ønsker at stimulere.

Eksempler på stimuli der kan øge samværet i en flok: Behagelige hvilesteder, lys der svarer til det lys der kan opfattes af arten, muligheder for samarbejde, objekter der stimulerer leg, mulighed for at få unger, tilstedeværelse af andre arter (hypotetisk set), mulighed for at vælge  mage (man kan teste et dyrs præference for potentielle mager førend individerne mødes: Ved at give hunnen duftprøver (fæces el. pels) fra flere potentielle partnere, kan man observere præference og forøge sandsynlighed for succesfuld sammenføring og parring).

Eksempler på stimuli der giver mulighed for individet at distancere sig: Synsbarrierer, et antal af hvilesteder, escape-routes (flere forskellige muligheder for at flygte fra individ. Er der tale om en klatrende art, kan et højt antal af grene eller træer (stativer) hvorved det er muligt, at flygte fra et træ (stativ) til et andet), et antal af vand og foder-pladser, et antal af ned- og opstigninger til vandbassin.

Negative interaktioner, konflikter, hverken kan eller bør elimineres, da det samtidig er med til, at individerne finder sin plads mellem hinanden. Konflikt mellem nogen, kan stimulere forsoningsadfærd, der kan være med til at styrke individernes individuelle bånd. Naturligt tilstræbes det, at antallet af negative interaktioner minimeret, antallet af positive interaktioner maksimeret for at sikre god dyrevelfærd.

Del berigelsen!