Fysisk aktivitet

Denne kategori er en smule alsidig, idet alt der stimulerer fysisk aktivitet i grunden kan kategoriseres under kategorien her. Eksempler på berigelse der kan kategoriseres under fysisk aktivitet, formår at stimulere dyrene til, at bruge kroppen aktivt enten i leg, undersøgende adfærd eller ved tilegnelse af føde. Undersøgende, nysgerrig & leg er i sig selv en kategori, det samme er Føde-tilegning & -søgning. Grunden til, at fysisk aktivitet har en kategori for sig selv, er, at man som dyrepasser sommetider kan have ønske om at finde berigelse, der kan øge fitness og mindske huld for specifikke dyr. Eksempler på berigselser er: Feeding-pole, bolde, tønder, træer til klatring. Objekter i vand kan for nogle arter være god berigelse, da dyrene dels skal svømme efter objektet, forsørger at hale objektet ind (her kan objektet eller fødeemnet evt. være boldet fast med snor til bunden af bassinet eller til andet objekt, som gør det svært for dyret at trække i land) eller forsøger at lægge sig oven på objektet flydende i vandet.

Del berigelsen!