Kontrol, empowerment

Denne type berigelse beskæftiger sig hovedsageligt for dyrets mentale velbefindende. Alene følelsen af at være i kontrol over omgivelser eller ens eget liv (mulighed for at tage beslutninger og se effekten heraf), kan mindske stress og højne velbefindende. Valgmuligheder og træning er eksempler på berigelser af denne art. Valgmuligheder kan gives direkte i form af flere forskellige fødeemner, komfortable hvilesteder eller berigelsesobjekter ad gangen. Det kan også skabes mere inddirekte, ved at give dyr mulighed for at kommunikere eksempeltvis hvornår de har lyst til at træne, se artsfælle eller for eksempel hvad de vil fodres med ved næste måltid. Denne kommunikation kan eksempeltvis skabes gennem objekter som dyrene har betinget til at betyde et hvis udkom. Empowerment kan også stimuleres gennem opgaveløsning af en sværhedsgrad der passer til individet, hvilket kan styrke individets selvtillid og velfærd.

Del berigelsen!