Om databasen

Flere års praktisk viden samlet ét sted

Ideen om en online database for berigelse udsprang tilbage i 2016, da jeg var i praktik i København Zoo. Her oplevede jeg en passion for berigelse og dokumentering af viden, som jeg fandt inspirerende. Jeg fik også et indblik i dyrepassernes travle hverdag. Sådan fik jeg en forståelse for, hvilke omstændigheder der var afgørende for, om hvorvidt en berigelse blev vurderet god og effektiv eller sjældent blev gentaget igen. I København Zoo har berigelseskoordinatoren, som jeg var i praktik hos, skabt et berigelseskatalog. Dette katalog var den direkte inspirationskilde til denne online berigelsesdatabase. I København Zoos berigelseskatalog er de gode berigelsesobjekter beskrevet og vurderet ud fra hvor ofte berigelsen kan benyttes før nyhedseffekten falmer og hvor lang tid der så skal gå, før man igen kan anvende berigelsen med originale effekt. Berigelsen er inddelt i arter og i kategorier der hver især repræsenterer forskellige typer af adfærd. Disse inddelinger gør det muligt for dyrepassere at slå berigelser op til specifikke arter og specifikke adfærdsområder, hvor de tidligere eller andre før dem har haft succes med berigelsen. I København Zoo lærte jeg også, at dyrepassernes tommelfingerregel for succesrig berigelse var; at dyrene skulle bruge mere tid på berigelsen end dyrepasserne.

 

Kategorierne anvendt i databasen

Kategorierne i databasen er ikke ens med de i København Zoo, men er ligesom i København Zoo baseret på hvilke typer adfærd man ønsker at stimulere.

De 6 kategorier anvendt i databasen er:

  1. Føde  -tilegning  &  -søgning
  2. Udsyn  &  flugt, Komfort, hvile, hygiejne & skjul
  3. Kontrol,  empowerment
  4. Fysisk aktivitet
  5. Undersøgende, nysgerrig  &  leg
  6. Sociale forhold & interaktioner

 

Forskelligt berigelse stimulerer forskellig adfærd. Tag et kig på de specifikke kategorier, ved at klikke på dem ovenfor!

 

 

En online database kan udbrede dyrepasseres viden internationalt – Med søgemaskinen tager det ingen tid, at finde en bestemt berigelse

Databasen bygger på praktisk indhentet viden og bygger ikke på videnskabeligt understøttende data. Det er muligt, at få foretaget professionelt udførte adfærdsstudier, der kan validere effekten af den anvendte berigelse. Klik her for at aftale nærmere